Singing in the rain

Turu ru TU... tu.. tururu ruru ru...

Turu ru TU... tu.. tururu ruru ru...

Turu ru TU... tu.. tururu ruru ru...

Turu ruuuuuu!...


NA NAAAAAAA.. NANÁ NAAAÁ... NA NAAAAAAA NANÁ NAAAAÁ...

NA NAAAAAA NA NAAAAAAA... NANA NAAAAAAAANA NA NAAAAAAAA...

No hay comentarios: