El guardaespaldas

Taaaaa tara.... taraaa ta... tata.... tataa...
Taaaa rataaaa... tataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....taaaaa..
tarata....

tarataaaa... tara.....
tarataaaa... tarata... tataaaaaaa
tarata.... tatata.....tataaaaaaaa...

TA TAAAAAAAAA TATAAAAAAA
TA TATA TATAAAAAAAAAAAAA
TA TATA TATAAAAAAAAAAAAA


No hay comentarios: