Hey Jude de The Beatles

Esta joya de la música tarareada por Daniela

naaaaa naaaaa naaaaaaa na na na naaaaaaaaaaaaaa na na na naaaaaaaa ey Jude

naaaaa naaaaa naaaaaaa na na na naaaaaaaaaaaaaa na na na naaaaaaaa ey Jude


No hay comentarios: